Media Series Manga Volume 1 Volume 2 Volume 3 Volume 4 Volume 5 Volume 6 Volume 7 Anime Anime Episodes Game Discography Characters Popular Ko Yagami Hajime Shinoda Nene Sakura Yun Iizima Umiko Ahagon Shizuku Hazuki Hifumi Takimoto Graphic Team Aoba Suzukaze Ko Yagami Hifumi Takimoto Yun Iizima Hazime Shinoda Interns Nene Sakura Momizi Mochizuki Tsubame Narumi Others Rin Toyama Umiko Ahagon Shizuku Hazuki Christina Wako Yamato Hotaru Hoshikawa Chinatsu Hidaka Animals Sojiro Mozuku Community Administrators BrainDeadZero Recent blog posts Contact FANDOM Staff